Po co Tusk pojechał do Moskwy?
Polityka to nic innego jak działanie celowe. Po co prowadzi się politykę? Aby osiągnąć wyznaczony cel. Proste jak budowa cepa. Tak było od zawsze. Gospodarstwo krajowe to po prostu duży interes. Na światowej liście potęg ekonomicznych już w pierwszej dziesiątce mieszają się państwa i wielkie korporacje, przewyższające gospodarki wielu krajów. Interes, to interes. Wielkie przedsiębiorstwa są w pewnym sensie odpowiednikami państw, mają demokratyczny ustrój władzy, realizującej interes akcjonariuszy. Mają porównywalną wagę ekonomiczną i polityczną. Jest drobna różnica. Żaden prezes nie odważyłby dowodzić wielką firmą wbrew jej interesowi. Wyleciałby z fotela jak z procy. Natychmiast. Akcjonariusze do tego nie dopuszczą. W końcu chodzi o ich pieniądze.

A w wielu krajach premierzy i elity polityczne najważniejszych ugrupowań władzy nie mają zielonego pojęcia o interesie „korporacji”, którą kierują. Przywódca wielkiej firmy od pierwszej sekundy sprawowania władzy musi ten cel świetnie znać, to jest podstawowy warunek kontraktu powołującego go na stanowisko. Nie ma zmiłuj się.
Jest to wymaganie tak kategoryczne, że nawet przeciętny szef musi wiedzieć jak osiągać cel firmy, a akcjonariusze wiedzieć jak ustalać i weryfikować jej politykę. Muszą wiedzieć jak dopilnować, by umiejętnie patrzeć zarządowi na ręce, aby w razie potrzeby i na czas wykopać go z fotela, by nie psuł interesu. Fora ze dwora, we właściwym czasie z właściwego powodu.
To jest prawie klucz do sukcesu. Trzy razy powtórzyłem: wiedzieć jak. To jest to: know how. Gdy ludzie nie wiedzą jak, brak im kryterium, albo właściwego sposobu postępowania, łatwo padają ofiarą różnych oszustw. Tak jest niestety.

Czy demokratyczne ustroje korporacyjne są lepsze od państwowych?
Nie ma takiej reguły, różne są ustroje korporacyjne i demokracje w państwach, patologii nie brakuje, świat nigdzie nie jest idealny. Ludzie powiadają:
-Jest jak jest, trzeba sobie radzić.
Najważniejszym sensem rządzenia jest umiejętność radzenia sobie z przeciwieństwami i sprawne wykorzystywanie sposobności w osiąganiu wyznaczonych celów. O to mniej więcej chodzi. Do tego celu używana jest między innymi metoda SWOT. Podam teraz kilka linków do różnych źródeł encyklopedycznych:
wiki, biznesplan, swot analysis.